PLANTEL

NO. POS. NOMBRE
A Shuichi Gonda
1 A Masaaki Higashiguchi
A Eiji Kawashima
12 A Shusaku Nishikawa
23 A Yuji Rokutan

2015 ESTADÍSTICAS: ELIM. MUNDIAL - AFC