Liga Internacional (AAA)
Liga Mexicana (AAA)
Liga del Pac?fico (AAA)
Liga del Este (AA)
Liga del Sur (AA)
Liga de Tejas (AA)
Liga de California (A)
Liga de Carolina (A)
Liga del Edo. de Florida (A)
Liga del Atl?ntico Sur (A)